Välkommen till Åkerigrus AB!

 
 
kross, grus, jord och fyllnadsmaterial
 
 

Sedan 1971 har vi sålt kross, grus, jord och fyllnadsmaterial till företag
och privatpersoner. Företaget ligger nära stadskärnan och p.g.a. det
lättillgängliga geografiska läget tillsammans med vår känsla för service
har vi nått en marknadsledande position på den lokala marknaden inom
vår bransch.
 
- Åkerigrus är ett dotterbolag till Sundfrakt AB.
 
OBS! Ändring angående traktorlastning av släpvagnar, se flik släpvagnar.