Skip to main content

KVALITETSGRUS FRÅN VÅRA BERGTÄKTER

Sedan 1971 har vi sålt kross, grus, jord och fyllnadsmaterial till företag och privatpersoner

Samarbetspartners

Vi kan kross, grus, jord och fyllnadsmaterial

Sedan 1971 erbjuder vi ett komplett utbud av olika berg- och fyllnadsmaterial till företag och privatpersoner. Tack vare Åkerigrus centrala läge på huvudtäkten i Bosvedjan, vår kompetens och vår känsla för service har vi nått en marknadsledande position på vår marknad.

Vi förädlar berg till ballast, vilket har ett stort användningsområde för exempelvis betong, asfalt, väg och husbyggnader, och utöver det kan vi erbjuda jord och asfaltskross. De flesta av våra krossprodukter är CE-märkta. Vår kompetens inom området ger dig som kund en garanti för en strukturerad och effektiv drift.

Åkerigrus är en del av Sundfraktgruppen.

ÅKERIGRUS UTBUD AV PRODUKTER

Vi är ett företag som säljer grus- och krossprodukter lokaliserade i Sundsvall med Västernorrland som marknad. Med fokus på tillgänglighet, säkerhet, hållbarhet och flexibilitet levererar vi ett stort utbud av produkter.

Makadam

Bergkross

Stenmjöl

Sand

Asfaltskross

Anläggningsjord

Marmorkross

Återvinning

Hållbarhet och kvalitet är viktigt för oss

Åkerigrus i Sundsvall AB utför återvinning av asfalt, betong, schaktmassor med mera. Genom att vara med från produktion av material till återtag och återvinning av densamma bidrar vi långsiktigt till en hållbar utveckling av samhället. Vår kompetens inom området ger dig som kund en garanti för en strukturerad och effektiv drift.

Våra medarbetare har lång erfarenhet inom branschen och vet hur man ska gå till väga för att våra produkter ska hålla högsta kvalitet. Vi genomför bland annat regelbundna kontroller i laboratorium på våra produkter så att de ska hålla högsta kvalitet. Vårt mål är att ge dig som kund snabb service av hög kvalitet genom vår kompetens inom området.

SUNDFRAKTGRUPPENS NYHETER

Ta del av våra nyheter, läs också om vad det är vi gör här på vår täkt.

BOLAGEN I SUNDFRAKTGRUPPEN