Skip to main content

KLIMATSMART GRUS FRÅN VÅR BERGTÄKT I BOSVEDJAN

Sedan 1971 har vi sålt kross, grus, jord och fyllnadsmaterial till företag och privatpersoner

Samarbetspartners

Vi kan kross, grus, jord och fyllnadsmaterial.

Sedan 1971 erbjuder vi ett komplett utbud av olika berg- och fyllnadsmaterial till företag och privatpersoner. Tack vare Åkerigrus centrala läge och vår känsla för service har vi nått en marknadsledande position på vår marknad.

Våra produkter används bl.a. till betong-, asfalt-, byggnads- och vägarbeten. Allt från mycket stora projekt till material t.ex.för dränering av villatomter. De flesta av våra krossprodukter är CE- märkta.

– Åkerigrus är en del av Sundfraktgruppen.

Åkerigrus utbud av produkter

Vi är ett företag som säljer grus- och krossprodukter lokaliserade i Sundsvall med Västernorrland som marknad. Med fokus på tillgänglighet, säkerhet, hållbarhet och flexibilitet levererar vi ett stort utbud av produkter.

Makadam

Bergkross

Stenmjöl

Sand

Asfaltskross

Anläggningsjord

Se våra övriga material under produkter.

Åkerigrus en klimatsmart partner

Åkerigrus i Sundsvall AB erbjuder klimatsmart berg- och grusmaterial från sin täktverksamhet i Bosvedjan, centrala Sundsvall.

Driften i täkten körs på 100 % förnyelsebart drivmedel i form av HVO100 med slaktavfall som råvara. Det material utvunnet ur täkten som transporteras därifrån med Sundfraktgruppens bilar och maskiner körs på det förnyelsebara drivmedlet HVO100.

sand-grus

Sundfraktgruppens Nyheter

Ta del av våra nyheter, läs också om vad det är vi gör här på vår täkt. Vi är stolta över att leverera krossprodukter i Sundsvall med minsta möjliga miljöpåverkan tack vare korta avstånd, moderna maskiner och klimatsmart bränsle.

BOLAGEN I SUNDFRAKTGRUPPEN

sundfrakt-ab

delta-logo

alltank-ab

solventum-logo

trb-logo2

Åkerigrus har påbörjat arbetet med en ny tillståndsansökan för bergtäkten i Bosvedjan, i Sundsvalls kommun. Du kan läsa mer om planerad verksamhet, ta del av det fullständiga samrådsunderlaget och lämna in synpunkter i vårt formulär på den digitala samrådsportalen fram till 31 januari 2022