Välkommen till Åkerigrus!

Sedan 1971 har vi sålt kross, grus, jord och fyllnadsmaterial till företag och privatpersoner.

 

Åkerigrus, centralt i Sundsvall

Vår lokala placering och våra val av maskiner och bränslen gör stor skillnad för miljön.

 

Klimatsmart grus från Åkerigrus

Vi erbjuder nu klimatsmart berg- och grusmaterial från täktverksamheten i Bosvedjan.

Vi kan kross, grus, jord och fyllnadsmaterial.

Sedan 1971 erbjuder vi ett komplett utbud av olika berg- och fyllnadsmaterial till företag och privatpersoner. Tack vare Åkerigrus centrala läge och vår känsla för service har vi nått en marknadsledande position på vår marknad.

Våra produkter används bl.a. till betong-, asfalt-, byggnads- och vägarbeten. Allt från mycket stora projekt till material t.ex.för dränering av villatomter. De flesta av våra krossprodukter är CE- märkta.

– Åkerigrus är en del av Sundfraktgruppen.

Åkerigrus utbud av produkter

Vi är ett företag som säljer grus- och krossprodukter lokaliserade i Sundsvall med Västernorrland som marknad. Med fokus på tillgänglighet, säkerhet, hållbarhet och flexibilitet levererar vi ett stort utbud av produkter för dina behov.

Makadam

Bergkross

Stenmjöl

Sand

Asfaltskross

Växtjord

Se våra övriga material under produkter.

Åkerigrus en klimatsmart partner

Åkerigrus i Sundsvall AB erbjuder klimatsmart berg- och grusmaterial från sin täktverksamhet i Bosvedjan, centrala Sundsvall.

Driften i täkten körs på 100 % förnyelsebart drivmedel i form av HVO100 med slaktavfall som råvara. Det material utvunnet ur täkten som transporteras därifrån med Sundfraktgruppens bilar och maskiner körs på det förnyelsebara drivmedlet HVO100.

sand-grus

BOLAGEN I SUNDFRAKTGRUPPEN

sundfrakt-ab

delta-logo

alltank-ab

solventum-logo

trb-logo2