Skip to main content

Vi på Åkerigrus fortsätter att berätta om vad vi gör här på vår täktverksamhet. I de tidigare avsnitten av ”Grusskolan” har vi berättat om avtäckningsarbetet av bergets yta samt borrningen av hålen inför sprängning.

Grusskolan 3. Laddning & Tändning

Vår täkt ligger centralt belägen i Sundsvall, Bosvedjan, vilket betyder att det finns boende på ett ganska nära avstånd från oss och vår verksamhet. Därför är vi måna om att våra nära grannar ska känna sig trygga i samband med våra sprängningar.

Vi har erbjudit de närboende, att de som önskar ska få information om när sprängningarna sker, så att de är förberedda på att ljud och vibrationer kan komma att nå dem. Vi har mött ett stort förstående för vår verksamhet och många har svarat ja till det erbjudandet.

Sprängmedel

Sprängmedlet är ett flytande emulsionssprängämne som transporteras i tankbilar och pumpas ner direkt i borrhålen med slangar från bilarna. Transporterna av sprängmedlet är helt säkra då medlet blir explosivt först i borrhålen.

Vanligen laddas borrhålen kraftigast längst ner ”bottenladdningen” Se bild.  Därefter pumpas flytande emulsionssprängämne ner i hålet, pipladdningen. Förladdningen, den översta 1,5-2,0 metern i borrhålet, är enbart proppgrus, utan sprängmedel.. Proppgrusets funktion är att höja trycket i borrhålet vid explosionen och att hålla explosionen nere i borrhålet.

Tändare

Med elektroniska tändare, som nu allt oftare används kan sprängämnet detoneras mycket kontrollerat. Tändplanen, som anger tändartyp, schemaläggning av i vilken ordning laddningarna detoneras och med vilken fördröjning de går av, kan optimeras och vibrationsnivåerna minskar. Varje sprängkapsel innehåller ett eget datachip som gör att tidsfördröjningen kan anpassas exakt med önskad tidsförskjutning mellan varje borrhål. Tändkapslarna placeras i botten av borrhålet.

Vibrationer

Samma avstånd från sprängningen påverkas på olika sätt beroende på geologin i området. Vilket betyder att en gynnsam tändfördröjning som minskar vibrationerna på ett bestämt avstånd från sprängningen kanske inte gör det på en annan plats med samma avstånd. Vibrationer som uppfattas i närliggande byggnader från sprängningar kommer minst lika mycket från luftstötsvågen som från markvibrationer. Vädret, som högtryck, lågtryck eller vind har också en stor inverkan på hur ljud och luftstötsvågen fortplantar sig.

Det som radikalt minskar vibrationsnivåerna är att använda mindre samverkande laddning genom att minska antingen pallhöjd eller håldiameter, vilket i sin tur kan ge försämrad förtjänst. Det är avvägningar att ta ställning till.

Stenkast

Även vid en mycket väl planerad sprängning måste man ta med stenkast i beräkningen. Alla på plats ska känna till säkerhetszonen som ska vara utrymd under sprängningen. Saker som påverkar stenkast är bla. hur väl bergets avtäckning skötts, borrhålens närhet till bergsväggens frontyta, materialval och mängd för proppgrus samt bergets beskaffenhet m.m.

Då salvan gått av kontrollerar sprängaren att alla laddningar detonerat och att ingen risk för ras finns, så att arbetet kan fortsätta med det lossprängda berget.

Vi återkommer med vår grusskola i ämnet från berg till grus.

Välkomna tillbaka!