Sundfraktgruppen har med anledning av den utvecklade spridningen av coronaviruset, covid-19, tagit fram en riskbedömning samt riktlinjer.

Riskbedömning coronavirus, covid-19
Riskbedömning senast uppdaterad (2020-03-06)

Risk som bedöms

Med anledning av den utvecklade spridningen av coronaviruset, covid-19 genomförs en riskbedömning samt upprättande av rekommendationer och beredskapsplan för Sundfraktkoncernens verksamheter. Från folkhälsomyndigheten:
Coronavirus, covid-19.
De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. Du har en ökad risk för smitta om du har varit i ett område med smittspridning eller varit i nära kontakt med någon som är smittad med det nya coronaviruset.

Risker

Risken för coronasmitta bedöms av Folkhälsomyndigheten 2020-03-02 vara mycket hög för importfall samt måttlig för risk av spridning i Sverige annat än till personer runt enstaka importfall.

Beredskap & rekommendationer

Beredskapsrutiner baseras på Folkhälsomyndighetens riktlinjer och bevakas löpande. Det betyder att beredskap och rekommendationer kan komma att förändras i samband med Folkhälsomyndighetens bedömningar och utvecklingen av smittospridningen av viruset.
I nuläget finns inga besöksbegränsningar i Sundfraktgruppen. Medarbetare som tror att risk föreligger att ha exponerats mot viruset genom tex resa är skyldig att informera arbetsgivare. Delägare/åkerier som tror att risk föreligger att åkeripersonal riskerar smittan ska informera Sundfrakt så beredskap för uppdragsleverans kan planeras.

Riktlinjer för god hygien och minimera risk för spridning enligt nedan:

 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att
  spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett
  toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller
  där du är nära andra och undvik nära kontakt med personer som har influensaliknande symptom.

Meddela din arbetsgivare och ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in på dig:

 • Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Hongkong, Iran, Sydkorea eller norra Italien. För Italien omfattas Aostadalen, Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trento-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia och Toscana.
 • Du har haft kontakt med någon som är smittad av covid-19

Riktlinjer åkerier

 • Inga kända fall med personal som befunnit sig inom områdena, åkerier är skyldiga att meddela Sundfrakt om besökta eller tilltänkta resmål för att riskbedömning och eventuella åtgärdsplaner ska kunna upprättas.
 • Åkeripersonal som varit på semester eller vistats i riskområde ska ha restriktioner för kontakt med åkeriets fordon och övrig personal.
 • Fordon som utsatts för bekräftat virus ska saneras.
 • Åkerier ansvarar för att göra bedömning om förberedelser av extra personal.
 • Handsprit och våtservetter ska finnas i fordonen.
 • Transportledning har förnärvarande 3 ordinarie samt 2 extra utbildade resurser vid behov.

För mer information se Frågor & Svar på Folkhälsomyndighetens hemsida

Riskbedömningen uppdateras löpande vid behov. Informationen sprids internt i våra kanaler.

Insamling av information, vem och hur:

Riskbedömning genomförd av koncernledning, information sammanställts av hållbarhetschef. Information och rekommendationer hämtas från:
Folkhälsomyndigheten www.folkhalsomyndigheten.se
Krisinformation www.krisinformation.se