Skip to main content

akerigrus-header

Infart Bosvedjan bergtäkt

Förädling av berg till makadam, kross och sand i olika fraktioner. Grustäkten i Bosvedjan – Västernorrland för alla behov!

Leave a Reply