Om företaget

Åkerigrus – en del av Sundfraktgruppen

Sundfraktgruppen består av bolagen i koncernen samt delägarnas anslutna fordon och företag. Totalt består gruppen av över 180 bolag och mer än 500 sysselsatta personer. Vi på Åkerigrus  AB är sju av dem.

Läs mer om Sundfraktgruppens vision och affärsidé och organisation på sundfrakt.se.

Om Åkerigrus

Företaget bildades år 1971 som en sammanslagning mellan Selånger-Lidens Bilfrakt och Sundfrakt som vardera hälften ägare. År 1983 fusionerades Selånger-Liden Bilfrakt in i Sundfrakt och blev därmed helägt av Sundfrakt.

Åkerigrus tillverkar ett tjugotal olika sorteringar av kross, grus, jord och fyllnadsmassor. Sorteringarna används till bl.a. vägar, järnvägar, husbyggnationer, asfalt, betong, dräneringar och lekplatser m.m.

Från vår bergtäkt i Bosvedjan i Sundsvall kan vi med mycket korta ledtider leverera dina beställda produkter, alternativt hämtar du själv.

Våra medarbetare har lång erfarenhet inom branschen och vet hur man ska gå till väga för att våra produkter ska hålla högsta kvalitet. Vi genomför även regelbundna kontroller i laboratorium på våra produkter så att de ska hålla högsta kvalitet. Vår prioritering är att ge dig som kund snabb och god service. Maskiner på t.ex. byggarbetsplatser kostar allt för mycket för att stå stilla och invänta leveranser.

Vi förädlar berg till ballast, som sedan används till betong, asfalt, väg- och husbyggnationer. Vi tar även tar tillvara på det material som kommer in till oss för avfall. Vi förädlar uppriven asfalt till Asfaltkross som kan användas till slitlager på vägar och betong till betongkross som kan användas till fyllnadsmaterial.

Se bild på vår bergtäkt- Bosvedjan

Hållbarhet

Vi arbetar målmedvetet med säkerhet och hållbarhet. Åkerigrus erbjuder klimatsmart berg- och grusmaterial från täktverksamheten i Bosvedjan. Samtliga maskiner på området drivs med förnyelsebart drivmedel. vi sänker därmed de fossila koldioxidutsläppet med upp till 88 % jämfört med fossildiesel.

När du köper transporter från oss kan du välja klimatsmarta transporter. Du kan välja mellan Guld, Silver och Brons. Väljer du ett av dessa alternativen får du garanterat en klimatsmart transport. Läs mer om våra ”Klimatsmarta Transporter” på sundfrakt.se.

Våra sprängmedel är miljövänligt och arbetsprocessen präglas av ett rigoröst säkerhetstänkande. Sprängmedlet består av ingredienser som var och en för sig är ofarliga och blandas inte samman innan själva sprängnings tillfället.

Efter att vi har avslutat vår verksamhet vill vi lämna efter oss en miljövänlig och fin plats. Därför återställer vi allt efter som att vi bryter berg så att platsen senare kan användas till någonting annat.

Vid en leverans, ser vi gärna till att ta med retur med ev. massor för att minska miljöutsläpp. Vi återvinner så mycket som vi kan av det som körs in här.

• Asfalt 100%
• Betong 100%
• Schaktmassor 20%

Som en del av Sundfraktgruppen tar Åkerigrus del av gruppens totala hållbarhetsarbete på sundfrakt.se

Varför ställer vi frågor om ditt material?

Hur mottagande, mellanlagring och återvinning av material ska ske regleras både i lagstiftning och anläggningsspecifika villkor. För att efterleva dessa bestämmelser behöver Åkerigrus hjälp av dig som kund. Läs mer om lagstiftning och villkor

Hjälp oss genom att fylla i våra avlämningsblanketter.

Avlämningsblanketter

Asfalt Betong Berg Schakt

Sponsring

Sundfraktgruppen sponsrar och stödjer föreningar, aktiviteter och projekt i närområdet. Läs mer om vår policy och hur du kan få ta del av våra sponsormedel på sundfrakt.se

VD
Magnus Schölander
@akerigrus.se

060-10 18 50