Skip to main content

Om företaget

Om Åkerigrus

Åkerigrus i Sundsvall AB bildades 1971 genom en sammanslagning mellan Selånger-Lidens Bilfrakt och Sundfrakt ekonomisk förening. 1984 fusioneras Selånger-Lidens Bilfrakt in i Sundfrakt och sedan dess är Åkerigrus helägt av Sundfrakt.

Vi bedriver verksamhet i våra täkter i Bosvedjan, Vikåsen och Klöstre där vi förädlar berg till ballast, vilket har ett stort användningsområde för exempelvis betong, asfalt, väg och husbyggnader, och utöver det kan vi erbjuda jord och asfaltskross.

Vi tar även tillvara på det material som kommer in till oss i form av avfall. Genom att vi förädlar uppriven asfalt till Asfaltkross som sedan kan användas till slitlager på vägar samt betong som förädlas till betongkross vilket kan användas till fyllnadsmaterial är vi med på hela kedjan från framtagning av material till återtag och återvinning.

Våra täkter

Från våra bergtäkter i Bosvedjan, Klöstre och Vikåsen erbjuder vi en stor variation av grus- och stenprodukter till både företag och privatpersoner, så som exempelvis makadam, bergkross och stenmjöl.

Vår kompetens inom området ger dig som kund en garanti för en strukturerad och effektiv drift. Våra medarbetare har lång erfarenhet inom branschen och vet hur man ska gå till väga för att våra produkter ska hålla högsta kvalitet. Vi genomför bland annat regelbundna kontroller i laboratorium på våra produkter för att säkerställa just kvaliteten. Vårt mål är att genom vår erfarenhet och kompetens ge dig som kund snabb service av hög kvalitet.
Läs mer om våra täkter.

Framåt

För att framtidssäkra verksamheten påbörjades under 2021 ett omfattande arbete med att förnya vårt bryttillstånd i huvudtäkten i Bosvedjan. Det ger oss möjlighet att fortsätta brytningen av berg i täkten efter det nuvarande tillståndet som går ut år 2025. Tillsammans inom Sundfraktgruppen jobbar vi aktivt med hållbarhetsfrågor för att säkerställa en hållbar utveckling för såväl samhälle som näringsliv.

Hållbarhet och kvalitet

Åkerigrus är synonymt med hållbarhet och hög kvalitet. Dessa två ord agerar stomme för hela verksamheten och är något som märks av i allt vi gör. Du kan alltid lita på att vi utför uppdrag tryggt, säkert och under rätt förutsättningar samtidigt som det material vi levererar håller hög kvalitet. Vi levererar CE-certifierade ballastmaterial enligt EN 13043,12620 och 13242. Detta är ett krav enligt Byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, CPR, en tvingande lagstiftning som tillämpas inom hela EU sedan 1 juli 2013. För att klara av detta utför vi veckovis provtagning på de produkter som produceras i alla våra bergtäkter för att säkerställa att de håller önskad kvalitet. Vi anser att även leveranstiden bör inkluderas i kvalitetstänket, hos oss kan du därmed vara säker på att få ditt material på utsatt tid.

Åkerigrus och Sundfrakt

Åkerigrus tillsammans med Sundfrakt AB bidrar till att utveckla infrastrukturen där vi verkar. Den centrala bergtäkten i Bosvedjan är då en viktig del i den hållbara utvecklingen av staden genom att vi möter upp de behov av material som finns samtidigt som vi genom vårt centrala läge blir ett mer hållbart alternativ, detta genom en kortare transportsträcka från täkt till bygge. Den kortare transportsträckan resulterar i en mindre mängd koldioxidutsläpp. Vi arbetar målmedvetet med både säkerhet och hållbarhet där våra sprängmedel är miljövänliga och arbetsprocessen präglas av ett rigoröst säkerhetstänkande. Sprängmedlet vi använder består av ingredienser som var och en för sig är ofarliga och blandas inte samman innan själva sprängningstillfället. Ytterligare en viktig del i den hållbara omställningen är den återvinning som vi på Åkerigrus utför av asfalt, betong, schaktmassor med mera. Vid en leverans, ser vi gärna till att ta med retur med eventuella massor för att minska på koldioxidutsläppen. I vår bergtäkt i Bosvedjan, Sundsvall, återvinner vi så mycket som vi kan genom att ta vara på det material som kommer in till oss som avfall. Vi förädlar uppriven asfalt till Asfaltkross som kan användas till slitlager på vägar och även betong till betongkross som kan användas till fyllnadsmaterial.

Vi återvinner så mycket som vi kan av det som körs in till oss:
• Asfalt 100 procent.
• Betong 100 procent.
• Schaktmassor 20 procent.

Genom att vara med från produktion av material till återtag och återvinning av densamma bidrar vi långsiktigt till en hållbar utveckling av samhället. Allt efter som vi bryter berg så återställer vi platsen så den senare kan användas till någonting annat. Kort och gott levererar vi hållbara och kvalitetssäkrade tjänster med kunden i fokus.
Läs mer om hur vi återvinner och förädlar material.

Som en del av Sundfraktgruppen tar Åkerigrus del av gruppens totala hållbarhetsarbete på sundfrakt.se

Se hela bilden på vår bergtäkt Bosvedjan
Foto: Bergslagsbild AB

Medarbetare
Allmänna Villkor
Avlämningsblanketter
CE-Deklarationer 
Jobba hos oss 
Besök Sundfrakt.se för lediga jobb
Sponsring
Besök Sundfrakt.se för information