Skip to main content

Makadam

Våra makadamfraktioner

Typiskt användningsområde för makadam är vid betong- och asfalttillverkning, dräneringsmaterial runt och under hus och halkstopp på vintern. Vi gör ingen sortering på olika färger. Färgen kan skifta från ett lass till ett annat.

Makadam 4/8K, Vikt 1,5 ton/m³
Halkbekämpning och infiltrationer. Går även att användas till gårdsplaner och grusgångar m.m.

Makadam 8/11K, Vikt 1,5 ton/m³
Gårdsplaner och grusgångar m.m.

Makadam 8/16K, Vikt 1,5 ton/m³
Dränering, gjutningar, gårdsplaner och grusgångar m.m

Makadam 16/32K, Vikt 1,5 ton/m³
Dräneringar m.m.

Makadam

Makadam 32/64K, Vikt 1,5 ton/m³
Dräneringar, dekorsten i slänter m.m.

Makadam 75/200

Makadam 100/200K, Vikt 1,55 ton/m³
Grovfyllning vid dräneringar, slänter m.m.

Räkna ut rätt volym

Observera att ovan pris anges exklusive kostnad för leverans av material. Kontakta oss för mer information.

Makadam
Bergkross
Stenmjöl
Sand
Anläggningsjord
Asfaltkross
Marmorkross
Återvinning