Skip to main content

Allmänna villkor

Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor skickas direkt som pdf till levfaktura@akerigrus.se

Allmänna

Nedan villkor gäller för alla tjänster som säljs och/eller utförs av Åkerigrus i Sundsvall AB (org.nr 556086-6781), om inget annat avtalats. Genom att beställa någon av Åkerigrus tjänster godkänner du att följa villkoren som anges på denna sida.

Särskilda villkor

• Vid sen avbokning debiteras 80% av överenskommet pris eller Åkerigrus standardprislista.
• Ackordsmässiga förhållanden skall råda i annat fall gäller debitering enligt timtid enligt uppgör eller Åkerigrus standardprislista, minsta debitering 1 tim om inte annat uppgjorts.

Betalningsvillkor

Åkerigrus tillämpar 15 dagars betalningsvillkor. Vid sen betalning debiteras 60 kronor i påminnelseavgift. På faktura sänd via traditionell postgång tas en avgift om 81 kronor inklusive moms, pdf-faktura och e-faktura är avgiftsfri. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen.

Anmärkningskontroll

Åkerigrus i Sundsvall AB (org.nr 556086-6781) förbehåller sig rätten att utföra anmärkningskontroll på sina kunder vid betalning mot faktura.

← Tillbaka till om företaget