Skip to main content

CE-deklarationer/kontroller

Deklarationer &  Provresultat

Här presenteras CE-deklarationer för produkter vi har och provsvar från de tester vi utfört på våra egna produkter i täkten. EG-intyg

0/4 Betong

CE-deklaration – 0/4 Betong

Prestandadeklaration – 0/4 Betong

Senaste  – Provresultat

8/16 Betong

CE-deklaration  8/16 Betong

Prestandadeklaration  – 8/16 Betong

Senaste  – Provtagning

16/22 Betong

CE-deklaration  – 16/22 Betong

Prestandadeklaration – 16/22 Betong

Senaste  – Provtagning

16/32 Betong

CE-deklaration  – 16/32 Betong

Prestandadeklaration – 16/32 Betong

Senaste  – Provtagning

← Tillbaka till om företaget