Skip to main content

Anläggningsjord

Anläggningsjord

Växtjord, Vikt 1,4 ton/m³
Denna jord lämpar sig väl till gräsmattor, buskage m.m. (Tänk på att använda rätt gödselmedel för ditt specifika objekt).

Räkna ut rätt volym

Observera att ovan pris anges exklusive kostnad för leverans av material. Kontakta oss för mer information.

Makadam
Bergkross
Stenmjöl
Sand
Anläggningsjord
Asfaltkross
Marmorkross
Återvinning