Skip to main content

Våra produkter & återvinning

Makadam

Makadam är förädlat krossgrus där man siktat bort finare kornstorlekar.

Typiskt användningsområde för makadam är vid betong- och asfalttillverkning, dräneringsmaterial runt och under hus, halkstopp på vintern, grusgångar, gårdsplaner m.m.

» Makadam

Makadam

Makadam är förädlat krossgrus där man siktat bort finare kornstorlekar.

Typiskt användningsområde för makadam är vid betong- och asfalttillverkning, dräneringsmaterial runt och under hus, halkstopp på vintern, grusgångar, gårdsplaner m.m.

» Makadam

Bergkross

Bergkross används främst som bärlager som delas upp i tre olika lager: förstärkningslager, bärlager och slitlager. Gemensamt för bergkrossprodukterna är att de fördelar lasten från en övre yta till det underliggande lagret.

Användningsområde: Slitlager till vägar, bär- och förstärkningslager till byggnader och vägar m.m.

» Bergkross

Stenmjöl

Är den finaste fraktionen som bildas vid tillverkning av makadam.

Användningsområde: Stenmjöl används framför allt till plattsättning, tillverkning av asfalt, rörgravar, fotbollsplaner, ridbanor m.m.

» Stenmjöl

Stenmjöl

Är den finaste fraktionen som bildas vid tillverkning av makadam.

Användningsområde: Stenmjöl används framför allt till plattsättning, tillverkning av asfalt, rörgravar, fotbollsplaner, ridbanor m.m.

» Stenmjöl

Sand

Sand är ett finkornig stenartat material på 0,2-2mm i kornstorlek som förekommer naturligt på ställen där väder och vind nött ner urberget t.ex. vid stränder och i öknar.

Användningsområde för sand är t.ex. sandlådor, lekplatser, gjutning och putsning.

» Sand

Växtjord

Sorterad åkerjord med tillsatt sand och mull för en kvalitativ växtjord.

Denna jord lämpar sig väl till gräsmattor, buskage m.m. (Tänk på att använda rätt gödselmedel för ditt specifika objekt).

» Växtjord

Växtjord

Sorterad åkerjord med tillsatt sand och mull för en kvalitativ växtjord.

Denna jord lämpar sig väl till gräsmattor, buskage m.m. (Tänk på att använda rätt gödselmedel för ditt specifika objekt).

» Växtjord

Asfaltkross

Vi återvinner 100% av asfalten som kommer in till oss.

Just asfalt lämpar sig väl till återvinning då det finns många användningsområden t.ex. slitlager på vägar, uppfarter och parkeringar.

» Asfaltkross

Marmorkross

Den vita fina krossen från marmor är både dekorativ och gör nytta i din trädgård.

» Marmorkross

Marmorkross

Den vita fina krossen från marmor är både dekorativ och gör nytta i din trädgård.

» Marmorkross

Återvinning

 

» Återvinning