Skip to main content

Sand

Sand

Sand är ett material som tagits fram från grusåsar. Användningsområden för sand kan vara lekplatser, sandlåder, halkbekämning och rening av vatten t.ex.

Mursand 0/4, Vikt 1,7 ton/m³
En sand som packar sig lätt. Används till murningsarbeten samt i viss mån till putsning. Används också till sandlådor och lekplatser.

Leksand 0/4, Vikt 1,7 ton/m³
Strid sand ej bakbar.

Räkna ut rätt volym

Observera att ovan pris anges exklusive kostnad för leverans av material. Kontakta oss för mer information.

Makadam
Bergkross
Stenmjöl
Sand
Anläggningsjord
Asfaltkross
Marmorkross
Återvinning