Skip to main content

Bergkross

Våra bergkrossfraktioner

Bergkross används främst som bärlager som delas upp i tre olika lager: förstärkningslager, bärlager och slitlager. Gemensamt för bergkrossprodukterna är att de fördelar lasten från en övre yta till det underliggande lagret. Vi gör ingen sortering på olika färger. Färgen kan skifta från ett lass till ett annat.

Bergkross 0/16K, Vikt 2 ton/m³
Slitlager till grusvägar, gårdsplaner m.m.

Bergkross 0/32K, Vikt 2 ton/m³
Bärlager till vägbyggnad, körytor m.m.

Kross 0/90, krossprodukter sundsvall

Bergkross 0/90K, Vikt 2 ton/m³
Förstärkningslager till vägbyggnad, körytor m.m.

Kross 0/200

Bergkross 0/150K, Vikt 2 ton/m³
Förstärkningslager till vägbyggnad, körytor m.m.

Räkna ut rätt volym

Observera att ovan pris anges exklusive kostnad för leverans av material. Kontakta oss för mer information.

Läs hur du kan göra din transport till en av våra klimatsmarta transporter via Sundfrakt.se

Makadam
Bergkross
Stenmjöl
Sand
Anläggningsjord
Asfaltkross
Marmorkross
Återvinning