Skip to main content

4-3-gjutgrus-0-8-800

Gjutgrus

Förädling av berg till makadam, kross och sand i olika fraktioner. Grustäkten i Bosvedjan – Västernorrland för alla behov!