Vi på Åkerigrus fortsätter att berätta om verksamheten på vår täkt. I de tidigare avsnitten av ”Grusskolan” har vi berättat om avtäckningen av bergets yta, losshållning samt krossning av det lössprängda berget.

Grusskolan 5. Siktning

De flesta krossar har en eller flera siktar knutna till sig En sikt är en maskin som sorterar in det krossade materialet i två eller fler storleksgrupper.

Första siktningen är grovsiktningen (skalpering) som oftast sker i samband med förkrossningen och görs med ett siktgaller. Det finare materialet som siktas är oftast i fraktionen 0/32 och 0/90. Det grövre materialet går vidare till mellankrossar.

Efter mellankrossen siktas material ut i en eller flera rännor som är till för det som blivit färdig produkt, medan en ränna är till för det resterande material som matas tillbaka till samma kross för ytterligare nedkrossning.

I slutsiktningen efter finkrossen finns oftast material i fraktionerna 0/11 eller 0/16. Här är flera siktar kopplade för att kunna göra den slutliga uppdelningen av alla produkterna. Även här går det grövsta materialet i retur för ytterligare en krossning i systemet.

I sikten transporteras materialet framåt genom tyngdkraften då sikten lutar eller så vibreras och skakas materialet framåt för att effektivare separera det finare från det grövre. Siktelementet, sorteringsdelen, är fäst med fjädrar i en ställning för att vara flexibel och kunna förmedla rörelsen från motorn. Hur siktelementet rör sig är olika för olika typer av siktar (cirkulär, elliptisk eller horisontell rörelse) och slaget i rörelsen ligger mellan 5–15 mm.
Det finare materialet faller ner mellan det grövre och materialet skiktar sig, stratifieras.

Material som är större än vad hålen i siktens siktelement släpper igenom, fortsätter framåt till nästa storlekssteg i anläggningen och faller antingen ner där eller passerar fortsatt förbi om det fortfarande är för stort. De mindre kornen faller igenom sikten fort men de som ligger närmare gränsen för vad som är möjligt rullar runt och studsar tills de kommit i rätt position innan de faller igenom. Material med stor andel gränsvärdeskorn tar längre tid att sikta än ett finare material.

För att få fram produkter utan finmaterial används tvättsiktar. Tvättsiktar som rengör materialet med sprutande vatten räcker oftast för att få bort finmaterialet men i vissa fall används tvättmaskins liknande maskiner med trummor där materialet tumlar runt med vatten för effektivare rengöring.

Slutligen hamnar de färdiga produkterna på sina respektive upplagsplatser färdiga för att levereras till kund.

Då har vi tagit resan från berg till färdiga produkter här på Bosvedjans täkt.

Vi önskar er en fin sommar!

Läs om våra olika produkter och vad de används till.