Skip to main content

2020-09-23

Sundfrakt tar över Swerock Transport och Maskins uppdrag i Sundsvall och Ånge från och med 1 oktober 2020.

Som ett led i att ytterligare befästa Sundfrakt Anläggnings position som ledande i länet inom sitt segment, så har överenskommelse träffats med Swerock Transport och Maskin om övertagande av deras uppdrag i området. Det innefattar bland annat den absolut största delen av Driftsområde Sundsvall samt hela Driftsområde Ånge.

Sundfrakt anställer därmed Thomas Bergström från Swerock för att transportleda och vara Sundfrakts kontakt med PEAB Drift i Timrå. Thomas blir även enligt uppgör med PEAB den som transportleder alla PEABs asfalttransporter i ett geografiskt område lika stort som cirka en tredjedel av Sveriges yta. Thomas ansvarar även för övriga kontakter och kontrakt som överförs till Sundfrakt från Swerock.

Driftsområde Ånge kommer att ledas och administreras med befintlig personal på Sundfrakts Ångekontor.

Sundfrakt har därmed 95% av alla vinterväghållningsuppdrag i Trafikverkets driftområden från Kramfors till Hälsingegränsen och från Sundsvall till Jämtgränsen.

”Denna affär, tillsammans med öppnandet av kontoret i Söderhamn, stärker vår konkurrenskraft i området ytterligare.

Men vi är inte nöjda ännu, förstärkningen av Affärsområde Anläggning kommer att fortsätta. Vi behöver bland annat ett större geografiskt område att konkurrera på, för att i största möjliga mån säkerställa att det finns arbeten åt våra delägare och utförare, och viktigast av allt för att ännu bättre kunna fortsätta arbetet med att få upp ersättningsnivåerna på anläggningsmarknaden för alla åkerier och maskinägare.”
Christian Wasell, AO-chef Anläggning Sundfrakt AB

De senaste åren har Sundfraktgruppen, som Sundfrakt är en del av, satsat stort på effektivisering av verksamheten genom att bli allt mer digital. Syftet med investeringen är att nå vår vision, Vi ska visa vägen och bidra till en hållbar utveckling för såväl samhälle som näringsliv. Det är även denna digitaliseringssatsning som möjliggjort den expansionsfas som Sundfrakt befinner sig i just nu.

”Sundfrakt är inne i en expansiv fas och tack vare det målmedvetna arbetet som utförts under ett antal år med att effektivisera vår verksamhet kan vi växa i en snabbare takt än tidigare. Samtidigt som vi växer så gör vi det med fokus på hållbarhet och lönsamhet. Detta är ytterligare ett steg i vår resa framåt och vi kommer inom kort att ha förmånen att berätta om ytterligare initiativ för tillväxt.”
Markus Sundström, VD Sundfrakt AB.

Vid eventuella frågor:
Christian Wasell, 060-180 143
Markus Sundström 060-180 181